Oświadczenie o ochronie prywatności

Dla Pack Leader poszanowanie i ochrona danych osobowych to obowiązek.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób gromadzenia danych osobowych, sposób, w jaki wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, a także wybory dokonywane przez Ciebie w zakresie wykorzystania tych danych.

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona danych osobowych jest ciągłym obowiązkiem, dlatego co jakiś czas będziemy aktualizować i zmieniać niniejsze Oświadczenie. Zapraszamy na naszą stronę http://packleader.pl/ aby mieć pewność, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

1. Kim jesteśmy?
Pack Leader to firma z wieloletnim doświadczeniem w rolnictwie, ogrodnictwie i przetwórstwie mięsnym. Oferowane przez nas produkty są dostępne w wielu krajach na całym świecie. Głównym celem naszej firmy jest sprzedaż najlepszych produktów w najbardziej konkurencyjnych cenach.

2. Dane osobowe, które zbieramy
• Nazwa / nazwa firmy. Gromadzimy nazwiska (imię, nazwisko) i nazwę firmy naszych klientów, a także nazwiska ich osób kontaktowych, gdy wyrażają zainteresowanie naszymi usługami lub subskrybują nasz biuletyn lub uczestniczą w naszych konkursach i działaniach promocyjnych.
• E-mail. Zbieramy adres e-mail naszych klientów i ich osób kontaktowych, gdy wyrażają zainteresowanie naszymi usługami lub subskrybują nasz biuletyn lub uczestniczą w naszych konkursach i działaniach promocyjnych.
• Adres pocztowy. Zbieramy adres domowy lub adres siedziby naszych klientów w celu fakturowania i przesłania im wspomnianego rachunku w formie papierowej.
• Inne informacje kontaktowe. Zbieramy inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu naszych klientów lub ich osób kontaktowych, aby oferować nasze usługi w szybszy i bardziej wydajny sposób.
• Informacje rozliczeniowe. Gromadzimy dane naszych klientów, które są niezbędne do wystawienia faktury za nasze usługi, takie jak numer NIP i nazwa ich urzędu skarbowego.
• Staramy się minimalizować ryzyko naruszenia twoich praw i wolności, nie gromadząc wrażliwych danych osobowych na Twój temat.

3. Jak zbieramy twoje dane osobowe

Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami; kiedy robisz zakupy w naszym sklepie internetowym lub w naszych sklepach; kiedy zapewniamy ci nasze usługi; kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową; lub gdy subskrybujesz nasz biuletyn. Nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych i udostępniamy je wyłącznie stronom trzecim, które ułatwiają świadczenie naszych usług.

4. Jak wykorzystujemy (przetwarzamy) Twoje dane osobowe

Używamy twoich danych osobowych do następujących celów:
• Dostarczanie naszych produktów i usług. Nasze produkty i usługi dostarczamy za pośrednictwem naszego e-sklepu lub za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci sklepów.
• Działania marketingowe i / lub promocyjne, takie jak udział w konkursach lub wiadomości e-mail wysyłane okresowo do osób, które subskrybują nasz biuletyn. Osoby, które podadzą nam swój adres e-mail podczas naszej komunikacji i oświadczą, że chcą otrzymywać biuletyny, mogą również zostać dodane do listy osób, do których wysyłamy biuletyny. Każdy biuletyn oferuje odbiorcy możliwość oświadczenia, że nie chce otrzymywać od nas więcej biuletynów.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

• Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia naszych produktów i usług opiera się na zawarciu i wykonaniu umowy lub na działaniach przygotowawczych do zawarcia i wykonania umowy na żądanie.
• Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i / lub promocyjnych zależy od Twojej zgody.
• W niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne na korzyść naszych uzasadnionych interesów lub w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym i / lub europejskim.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

• Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak trwa nasza relacja biznesowa. Przechowujemy dane osobowe naszych klientów i konsumentów przez co najmniej piętnaście (15) lat, aby móc wywiązać się z naszego obowiązku prowadzenia dokładnej dokumentacji podatkowej lub innych organów administracyjnych.
• Przechowujemy dane osobowe osób, które zapisały się na nasze biuletyny (i / lub promocje), dopóki nie stwierdzą, że nie chcą już otrzymywać biuletynów i / lub materiałów promocyjnych.

7. Gwarancje, które udzielamy w odniesieniu do ochrony Twoich danych

Gdy powierzasz nam swoje dane osobowe, podejmujemy kroki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, naturalnie podejmujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych. Aktualizujemy i kontrolujemy naszą technologię bezpieczeństwa w sposób trwały. Ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych tylko tym pracownikom, którzy muszą je posiadać, aby zapewnić ci korzyści lub usługi. Ponadto informujemy pracowników o znaczeniu poufności oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Między innymi wdrożyliśmy następujące środki techniczne i organizacyjne oraz procedury w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zmianą, manipulacją lub zmianą:
• Szyfrowanie;
• wykrywanie i zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa;
• korzystanie z serwerów znajdujących się w pokojach o ograniczonym dostępie, które podlegają regularnej kontroli;
• korzystanie z systemów informatycznych i programów komputerowych zainstalowanych w sposób minimalizujący wykorzystanie danych osobowych i / lub danych uwierzytelniających użytkownika;
• przyjęcie szczególnych procedur w zakresie utrzymania i bezpiecznego usuwania / niszczenia danych osobowych;
• dostęp do systemów i baz danych w oparciu o zasadę „trzeba wiedzieć”.

8. Kiedy i jak przekazujemy Twoje dane osobowe innym osobom

W ramach naszej działalności korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy oferują swoje usługi w naszym imieniu. Dlatego może być konieczne udostępnienie im danych osobowych. Udostępniamy jednak tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia wymaganych usług. Ponadto od nich wymaga się ochrony wspomnianych danych i niewykorzystywania ich do innych celów. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane w co najmniej jednej bazie danych hostowanej przez strony trzecie z siedzibą w Unii Europejskiej. Te osoby trzecie nie wykorzystują ani nie uzyskują dostępu do danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu niż przechowywanie i wyszukiwanie w chmurze.

9. Twoje prawa
• Masz prawo zażądać dostępu do twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto masz następujące prawa:
• Prawo do poprawienia lub usunięcia (w niektórych przypadkach) danych osobowych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• Prawo (pod pewnymi warunkami) do otrzymania twoich danych osobowych, abyś mógł je wykorzystać gdziekolwiek indziej.
• W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe po wyrażeniu przez Ciebie zgody, masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez okres poprzedzający wspomniane wycofanie.
• Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/): Call Center: +48 606950000, Fax: +48 22 531 03 01, Email: kancelaria@uodo.gov.pl

10. Przekazywanie danych osobowych poza UE

Gromadzone przez nas dane osobowe nie są przekazywane ani przetwarzane poza Unią Europejską.

11. Jak się z nami skontaktować

Możesz skontaktować się z nami w sprawie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z plików cookie lub jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, korzystając z formularza kontaktowego online na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : dpo@karatzis.gr.

12. Informacje o wersji – zmiany i aktualizacje

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 28.05.2018.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszego Oświadczenia w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez powiadamiania Cię w jakikolwiek inny sposób niż publikowanie zaktualizowanego Oświadczenia na naszej stronie internetowej. Możemy okresowo wysyłać Ci e-maile z przypomnieniami o zmianach i aktualizacjach tego Oświadczenia, ale powinieneś często odwiedzać naszą stronę internetową, aby być informowanym o aktualnie obowiązującym Oświadczeniu o ochronie prywatności.