Monika Bogaczyk

Manager Biura i Administracji

Monika Bogaczyk zarządza biurem i administracją w firmie Pack Leader. Stopień magistra z filologii angielskiej pomaga jej w kontaktach międzynarodowych w branży opakowaniowej od dekady. Otwartość zawsze kieruje ją ku najlepszym rozwiązaniom danego zadania. Jest pomocna i chętna do pomocy.  Nigdy pesymistka, zawsze realistka i optymistka.